Wanneer EMDR

EMDR kan worden toegepast, om de vastgelopen verwerking van een traumatische ervaring(en), weer op gang te helpen. Ook angsten op allerlei gebied, kunnen er goed mee behandeld worden.
Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel dan de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij andere ontwikkelen zich psychische klachten zoals:

• Prikkelbaarheid,
• Woede-uitbarstingen,
• Concentratiestoornissen,
• Overmatige waakzaamheid en alertheid,
• Buitensporige schrikreacties,
• Moeite met in en/of doorslapen,
• Nachtmerries en flashbacks,
• Beperkt uitten van affect, ( moeite met uitten van gevoelens)
• Intense reacties van angst, hulpeloosheid of walging
• Instabiliteit van de emotionele beleving ( labiel zijn, snel huilen of boos worden)

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van 1 of meer beschadigende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinnering aan deze gebeurtenis nu goed te verwerken, met de bedoeling daarmee te klachten te verminderen en/of te laten verdwijnen.

Blijven gebeurtenissen zich opdringen dan spreken we meestal van een 'posttraumatische stressstoornis' PTSS genaamd. PTSS is heel effectief te behandelen met EMDR. Naast de behandeling van PTSS is de afgelopen jaren gebleken dat met EMDR een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten is te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. (angs- en paniektstoornissen). 

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm en op dit moment de meest succesvolste behandeling voor traumaverwerking. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na een paar behandelingen in staat, om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken.
EMDR werd ontwikkeld en voor het eerst in 1989 beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. De procedure werd vervolgens verder uitgewerkt tot een volwaardige en doeltreffende therapie.

Meer informatie: www.emdr-therapeuten.nl