friends

Relatietherapie

 


                     "Als je getrouwd bent, moet je dikwijls ruzie maken, want daardoor kom je iets van elkaar te weten!"

Goethe

Met conflicten op zich is niets mis, als je deze maar op een goede manier op kunt lossen. Daar zit vaak de oorzaak van veel problemen. Hoe leer je, getrouwd of samenwonend, (ouders, kinderen, buren en op de werkvloer), goed om te gaan met conflicten in je leven? Hoe leer je geweldloos te communiceren? Dat is belangrijk, want een slechte relatie kan voelen als een gevangenis, je raakt erin opgesloten. Je kunt je niet meer vrij voelen om eigen keuzes te maken. Voor je gevoel zit je klem. Gesprekken die mislukken, ontsporen of vastlopen en in ieder geval tot niets leiden. De kloof wordt steeds groter en het onbegrip neemt toe.  Steeds terugkerende ruzies die uitmondden in schelden of huiselijk geweld, kleineren of ijzingwekkende stiltes zijn hier voorbeelden van.

De weg naar buiten
...begint bij een openhartig gesprek met jou en je partner, en samen de moed opbrengen om jullie relatie diepgaand te verbeteren. Als jullie voor begeleiding bij mij komen, dan komt de vraag niet centraal te staan wat er aan jou of je partner mankeert. Het gaat erom of jullie gezamenlijk jullie situatie zo weten te veranderen/verbeteren dat jullie daar beiden van profiteren.

In 8 gesprekken leren jullie jezelf en elkaar beter kennen, via Emotionally Focussed Therapy. Daarnaast is de aandacht gericht op het verbeteren van jullie comminucatie, zodat je op een open en eerlijke manier conflicten in jullie relatie, op een goede manier leren op te lossen.

Het doel van de gesprekken is dat we helder krijgen wat er beter zou kunnen in jullie relatie. Hoe kun je weer zo met elkaar leren communiceren dat de liefde weer opbloeit in jullie relatie?