Persoonlijke ontwikkeling

 

Traject Persoonlijke ontwikkeling
Ontdek de beste versie van jezelf!

"Ik wil meer inzicht krijgen in mezelf. Ik wil effectiever met de ander omgaan én meer vanuit authenticiteit handelen."

"Wie ben ik? Wat kan en wat wil ik eigenlijk bereiken?" "Ik wil effectiever met de ander omgaan op een manier die echt bij mij past."


Met het Traject Persoonlijke Ontwikkeling leer je het beste uit jezelf te halen. Om beter gebruik te maken van alle mogelijkheden, energie en kwaliteiten die je in je hebt. Sleutelwoord hierbij is bewustwording. Je breekt door de oppervlakte van het dagelijkse bestaan heen en onderneemt een reis, die je steeds dichter bij jezelf (je kern) brengt. Ont-wikkelen dus. Je ontdekt hoe je omgaat met jezelf en anderen. Wat je belangrijk vindt, wat je wilt bereiken. Welke gezichten je de wereld laat zien, wat de vaste patronen zijn in je leven, van welke innerlijke barrières je gebruik maakt. Welke keuzes je maakt, bewust of onbewust.

Vanuit dat inzicht kun je persoonlijke waarheden en patronen gaan bijstellen. Wat kan er, wat mag er veranderen? Hoe kan ik anders, effectiever, succesvoller zijn? Je gaat experimenteren met gedrag. Niet omdat het moet, of omdat anderen dat nodig vinden, maar uit vrije wil, omdat je de doelen wilt bereiken, die jij wilt. Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling, brengen je op een natuurlijke manier in beweging. Belemmeringen hef je zelf op. Je kiest eigen strategieën voor een evenwichtig functioneren en succesvol handelen.


Een traject Persoonlijke Ontwikkeling is bij uitstek geschikt als je:
 

  • niet lekker in je vel zit,
  • weinig energie hebt,
  • depressief bent of
  • hard op weg richting een burn-out,

of 

  • je persoonlijke effectiviteit wilt vergroten;
  • geen behoefte hebt aan een trukendoos, maar vaardigheden, kennis en gedrag wilt integreren met persoonlijke waarden overtuigingen;
  • bereid bent het eigen functioneren te onderzoeken en open staat voor feedback;
  • durft te experimenteren met gedrag.

Persoonlijke ontwikkeling helpt je kennis en vaardigheden, gesteund door je hele persoonlijkheid, in te zetten. Dit verhoogt je impact en geeft een grotere mate van voldoening.

Het gaat er niet alleen om dat je weet wie je bent, maar ook dat je kennis kunt omzetten in handelen. Je kunt laten zien wat je in je mars hebt. Dat lukt het best door veel te experimenteren. Nieuw gedrag uitproberen, in harmonie met persoonlijke overtuigingen en waarden. Uit vrije wil, in eigen tempo. De ervaringen die je opdoet, gebruik je voor verdere ontwikkeling. Die weer leidt tot nieuwe experimenten.

Een continue cyclus dus.