Visie

Jij Centraal 400Kernwaarden van waaruit ik werk zijn: betrokkenheid, samenwerking, transparantie, oplossingsgerichtheid en respect. Van hieruit is het mogelijk om inzicht te krijgen in eigen mogelijkheden om het gewenste doel te bereiken. Als therapeut/coach/counsellor heb ik daarbij een ondersteunende rol. Mijn streven is om mensen te begeleiden op weg naar persoonlijke ontplooiing en effectiviteit, zodat ze met meer zelfvertrouwen en plezier in het leven kunnen staan. Mijn overtuiging is dat ieder van ons de mogelijkheden in zich draagt, om dit te bereiken. Ik zie de vraag om begeleiding dan ook als een stap in een persoonlijk ontwikkelingsproces.

Logo
Dit is ook terug te vinden in de symboliek van het Logo, zie hiernaast. Er is een plek voor iedereen op deze aarde. Daarbij sta je stevig geaard, met beide voeten op de grond en reikend naar een hoger doel. Hierbij staat de boom voor groei. De cirkel om jou heen, geeft aan, dat jij hierbij centraal staat. 

Blijven ontwikkelen
In dit hele proces ben ik me ervan bewust dat ik als therapeut, ook moet blijven ontwikkelen om te kunnen groeien. Dat maakt het leven boeiend, want ontwikkeling en groei houdt niet op bij je 40ste, maar gaat door tot onze dood. Daarom spreekt het onderstaande citaat mij ook nog steeds aan:

'Een therapeut moet nederig genoeg zijn om te weten dat niemand leraar kan zijn zonder ook student te zijn; niemand kan genezen zonder zelf te worden genezen; wanneer we geven, ontvangen we; en wanneer we doceren, leren we.'

Elisabeth Kübler-Ross