Jij Centraal 400

Christa Timmermans-Koetsier


Sutton 15
7327 AB Apeldoorn
Telefoon: 055 - 366 95 30
Mobiel: 06 - 514 36 110

Contactformulier

Foto-impressie van de praktijk
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenprocedure SCAG
Folder JIJ-Centraal

AbvC

 

 

 

 

 

RBCZ

PRIVACY STATEMENT

JIJ-Centraal, praktijk voor integratieve therapie, counseling en coaching in Apeldoorn.
25 mei 2018

In mijn praktijk hecht ik veel waarde aan privacy. Ik zie het als mijn taak om de gegevens van mijn cliënten zo goed mogelijk te beschermen. Dat is onderdeel van mijn dagelijks werk. Als u cliënt bij mij bent, verwerk ik de persoonsgegevens van u. Maar ook als u contactpersoon bent van een cliënt of als u mijn website bezoekt of als u mij een vraag stelt verwerk ik persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom ik dit doe en wat uw rechten zijn, leest u hieronder. Meer informatie over het verwerken van uw gegevens bij een bezoek aan mijn website leest u in mijn cookiebeleid. Ik heb waarborgen getroffen opdat gegevens zo weinig mogelijk worden doorgegeven aan een land buiten de EU.

Zodra u een afspraak met mij maakt ga ik uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoel ik dat ik uw gegevens bijvoorbeeld zal opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer zal verwijderen. Wanneer u door mij wordt begeleid / behandeld / bij mij in therapie bent, gaan we uw gegevens verwerken in uw cliëntdossier.

Uw persoonsgegevens heb ik nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dat is ook iets waar ik voor sta! Uw medische-en therapeutische voorgeschiedenis, de diagnose en het behandelplan heb ik daarvoor nodig. Daarnaast heb ik ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Dit heb ik nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat ik u niet verwar met een andere cliënt. Voor alle gegevens geldt dat ik niet meer gegevens zal verwerken dan ik nodig heb om u goed van dienst te kunnen zijn. Ik bewaar uw gegevens minimaal 15 jaar na het eindigen van de behandeling of begeleiding.

Ik zie het als mijn taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, dit is onderdeel van mijn dagelijks werk. Ik heb als therapeut / counsellor een geheimhoudingsplicht en zal uw gegevens niet met anderen delen. Is het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vraag ik daarvoor uw toestemming. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat er een ander besluit wordt genomen.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• De datum van behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult EMDR’, of ‘consult Counselling’
• De kosten van het consult

U mag uw persoonsgegevens en uw volledige cliëntdossier bij ons inzien. Dat kunt u aan mij vragen. Ik mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals bijvoorbeeld een familielid. Ik hoef ook geen inzage te geven in mijn persoonlijke werkaantekeningen. U mag ook om een kopie vragen van uw dossier. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij mij. Voor het maken van de kopieën mag ik een kleine vergoeding vragen.

U mag uw gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als ik een foutje heb gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd heb geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een behandelplan mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u altijd uw eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u uw gegevens wilt wijzigen of aanvullen, kunt u dit aangeven bij mij. Ik zal er voor zorgen dat uw zienswijze of de second opinion aan uw dossier wordt toegevoegd.

U mag vragen om het vernietigen van uw dossier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. U kunt uw verzoek om uw dossier te laten vernietigen schriftelijk indienen bij mij. Ik mag vernietiging weigeren op grond van een wet of voorschrift, bijvoorbeeld als daarin is bepaald dat het verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Als het bijvoorbeeld gaat om financiële gegevens over de facturatie ben ik door de belastingdienst verplicht deze 7 jaar te bewaren. Ook in het geval het voor iemand anders van groot belang is dat uw dossier bewaard blijft kan uw verzoek tot vernietiging worden geweigerd. Ik moet aan u kunnen motiveren waarom ik uw dossier of delen daarvan niet wil vernietigen. U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Christa Timmermans-Koetsier